Fåglar i och runt Växjö

Cirkelledare - Ola Bondesson

Ola Bondesson har under större delen av sitt liv jobbat som mellanstadielärare. Han har dessutom varit: reseledare för en resebyrå där han ledde resor till främst Europa – Ungern, Slovakien, Polen, Danmark, Norge, Tyskland, Holland och Skottland – men även Nordafrika och Alaska. Han har också varit verksam som studieledare för fågelkurser hos TBV och Studiefrämjandet.

Ola har varit aktiv inom Smålands Ornitologiska Förening, BirdLife Sverige och redaktör för lokala fågeltidskrifter.  

Fågelintresset väcktes när han var ute och fiskade på sjön Åsnen med sin far och såg Fiskgjuse och Storlom. När han sedan tvingades att läsa in ett antal fågelarter inför en tentamen på gymnasiet så kom han över en tröskel och fågelvärlden blev mer tillgänglig.

Personlig kallelse från ledaren.

 Planned occasions
1. v.33 Ons 16/8 07:30 - 10:00 (2t, 30m)
2. v.35 Ons 30/8 07:30 - 10:00 (2t, 30m)
3. v.37 Ons 13/9 07:30 - 10:00 (2t, 30m)
4. v.39 Ons 27/9 07:30 - 10:00 (2t, 30m)
5. v.41 Ons 11/10 07:30 - 10:00 (2t, 30m)
6. v.43 Ons 25/10 07:30 - 10:00 (2t, 30m)

City: Växjö

Where: Samling vid Ekotemplet Teleborg första gången

When: Ons 07.30-10.00

Start: 2023-08-30 (324 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Ola Bondesson

Price: 500 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

13 anmälda till 15 platser

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork