Fåglar i och runt Växjö

Cirkelledare - Ola Bondesson

Ola Bondesson har under större delen av sitt liv jobbat som mellanstadielärare. Han har dessutom varit: reseledare för en resebyrå där han ledde resor till främst Europa – Ungern, Slovakien, Polen, Danmark, Norge, Tyskland, Holland och Skottland – men även Nordafrika och Alaska. Han har också varit verksam som studieledare för fågelkurser hos TBV och Studiefrämjandet.

Ola har varit aktiv inom Smålands Ornitologiska Förening, BirdLife Sverige och redaktör för lokala fågeltidskrifter.  

Fågelintresset väcktes när han var ute och fiskade på sjön Åsnen med sin far och såg Fiskgjuse och Storlom. När han sedan tvingades att läsa in ett antal fågelarter inför en tentamen på gymnasiet så kom han över en tröskel och fågelvärlden blev mer tillgänglig.

Personlig kallelse från ledaren.

 Planned occasions
1. v.34 Tors 24/8 07:30 - 10:00 (2t, 30m)
2. v.36 Tors 7/9 07:30 - 10:00 (2t, 30m)
3. v.38 Tors 21/9 07:30 - 10:00 (2t, 30m)
4. v.40 Tors 5/10 07:30 - 10:00 (2t, 30m)
5. v.42 Tors 19/10 07:30 - 10:00 (2t, 30m)
6. v.44 Tors 2/11 07:30 - 10:00 (2t, 30m)

City: Växjö

Where: Samling vid Ekotemplet Teleborg första gången

When: Tors 07.30-10.00

Start: 2023-08-24 (109 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Ola Bondesson

Price: 500 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

12 anmälda till 15 platser