Se konsten i naturen - av människan tillverkad eller av naturen skapad

Cirkelledare - Eva Högvall

Se konsten i naturen - av människan tillverkad eller av naturen skapad

Vi besöker trädgårdar, skogar och offentliga miljöer.

Konstverk kan skapas av helt artificiellt material eller tillrättalagt naturligt material, men vi ska också träna oss att se konsten som naturen själv skapat. Att se det lilla i det stora och det stora i det lilla.

Vi samåker. 25 kr/mil till chauffören. Vi delar på kostnaden.

Viss grundkondition är bra att ha. Egen fika. 

Samling: Ulriksbergskyrkan första gången.

Onsdagar: 9/8 och 30/8 kl 13.00 - ca 15.30 därefter udda veckor 13/9, 27/9, 11/10, 25/10.
Obs! Den 13/9 kl 10.00 - ca 15.30Planned occasions
1. v.32 Ons 9/8 13:00 - 15:30 (2t, 30m)
2. v.35 Ons 30/8 13:00 - 15:30 (2t, 30m)
3. v.37 Ons 13/9 10:00 - 15:30 (5t, 30m)
4. v.39 Ons 27/9 13:00 - 15:30 (2t, 30m)
5. v.41 Ons 11/10 13:00 - 15:30 (2t, 30m)
6. v.43 Ons 25/10 13:00 - 15:30 (2t, 30m)

City: Växjö

Where: Samling vid Ulriksbergskyrkan

When: Ons 13.00-15.30

Start: 2023-08-09 (124 dagar sedan)

Occasions: 7

Instructors: Eva Högvall

Price: 550 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

17 anmälda till 16 platser