Är hemmet kvinnans plats?

Föreläsaren berättar om hur Elin Wägner diskuterar hemmet i sina tidiga romaner, med bostads- och kvinnofrågor under tidigt 1900-tal som bakgrund och hur självförsörjande kvinnor arbetar för rösträtt och förbättrade arbetsvillkor.
Sara Pärsson, doktor i litteraturvetenskap, disputerad vid Stockholms universitet

Föreläsningen

I Elin Wägners Stockholmsromaner Norrtullsligan (1908) och Pennskaftet (1910) arbetar självförsörjande kvinnor för rösträtt och förbättrade arbetsvillkor. Men föreläsningen visar att romanerna också i hög grad handlar om under vilka villkor dessa kvinnor får ta plats i staden och skapa egna bostäder.

Under tidigt 1900-tal diskuteras frågan om hemmet flitigt i Sverige, vilket märks även i skönlitteraturen. Frågan rör allt från äktenskap till estetik, från känslor till hygien, från trångboddhet till nationsbygge. Tilltron till hemmets förmåga att förbättra människors liv är stor – om de bor bättre kommer de att må bättre och bli bättre medborgare. Kvinnors roll i hemmet är en viktig del av diskussionen, eftersom både deras medborgerliga rättigheter och villkor på arbetsmarknaden är under förändring. Aktuella frågor är om kvinnor ska vara verksamma både i hemmet och i samhället, och om en kvinna måste gifta sig för att få ett hem.

Föreläsningen bygger på avhandlingen Ta sig hem: Skönlitterära skildringar av kvinnan och hemmet från tidigt 1900-tal (2022).

Observera! Föreläsningsserien flyttad till EqumeniakyrkanPlanned occasions
1. v.12 Mån 18/3 13:30 - 15:30 (2t) Equmeniakyrkan - Församlingssalen

Venues

Equmeniakyrkan, Bergövägen 2, 35244 Växjö

City: Växjö

Where: Församlingssalen, Equmeniakyrkan

When: Mån 13.30-15.30

Start: 2024-03-18 (26 dagar sedan)

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork