Västanå Musik & Teater, Berättarladan

Västanå Musik & Teater har en särpräglad profil som gjort teatern känd i hela Norden. Teaterformen bygger på berättandet, där musiken och dansen vid sidan av ordet skapar en egen form. De färgsprakande och fantasieggande kostymerna och den avskalade scenografin förstärker intrycken. Vi får lyssna och se på hur man arbetar med samspelet mellan text, musik och rörelse med inspiration från den skandinaviska folkkulturen.
Leif Stinnerbom, teaterchef och regissör, Inger Hallström Stinnerbom, designer och kostymmakare


Föreläsningen - vår berättarstil

Västanå Musik & Teater har en särpräglad profil som gjort teatern känd i hela Norden. Det är en teaterform som bygger på berättandet, där musiken och dansen vid sidan av ordet skapar en egen form. De färgsprakande och fantasieggande kostymerna och den avskalade scenografin förstärker intrycken.

Berättandet
Samspelet mellan text, musik och rörelse är ett komplicerat precisionsbygge som blivit Västanås kännetecken. Den viktigaste inspirationskällan för det unika scenspråket är den skandi-naviska folkkulturen, som ibland möter folkkultur och folkliga teateruttryck från andra delar av världen. Teaterchefen och regissören Leif Stinnerebom arbetar ofta sida vid sida med dramaturgen Susanne Marko i manusskrivandet.

Musiken och dansen
Musiken till föreställningarna fyller en basal funktion och är karaktäristisk för Västanå. Kompositören Magnus Stinnerbom skapar världar av suggestiva klanger och rytmer som slår an känslosträngar hos publiken. Musiken är inte bara en del av teaterföreställningarna, den utgör även en egen gren av Västanås verksamhet med konserter och gästspel

Berättande genom rörelse och dans är viktiga moment i föreställningarna. Koreografen Jimmy Meurling har stått för det fantasifulla dansberättandet genom åren. Polska i tretakt och akrobatisk halling är återkommande element i dansen. Skådespelarna måste vara i mycket god form för att orka med de fysiskt intensiva föreställningarna.

Kostym och scenspråk
Västanås scenspråk utgår från att inga onödiga scenelement ska skymma skådespelarkonsten. I stället spelar skådespelarnas kostymer och masker en viktig roll i gestaltandet.
Inger Hallström Stinnerboms designade kostymer utformas som egna konstverk i helheten och berättar en egen historia.

Husgudinnan Selma Lagerlöf
Västanå har iscensatt många av Selma Lagerlöfs verk genom åren och det finns många skärningspunkter mellan författarinnan och teatern. Även om Västanå återkommit till Selma Lagerlöf många gånger så finns mycket annat på repertoaren. Nationalepos som Eddan och Kalevala har satts upp, liksom Shakespeare, Strindberg och Molière. Men alltid på det utmärkande Västanåviset. Sommaren 2024 spelas Herr Arnes penningar.

 Planned occasions
1. v.16 Tors 18/4 13:30 - 15:30 (2t) Equmeniakyrkan - Församlingssalen

Venues

Equmeniakyrkan, Bergövägen 2, 35244 Växjö

City: Växjö

Where: Församlingssalen, Equmeniakyrkan

When: Tors 13.30-15.30

Start: 2024-04-18 (om 4 dagar)

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork