Växjö pride - frihet, kunskap, kärlek

Växjö Pride har till syfte att arrangera en festival som på olika sätt synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningar för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoners liv.
Suzana Mocevic, ordförande i Växjö Pride

Värd: Elisabeth Wernerson Johnson

Föreläsning

  • Växjö Pride vänder sig till alla som är solidariska med vår strävan att få ett mer inkluderande samhälle.
  • Växjö Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
  • Växjö Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.
  • Växjö Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som oss.


Planned occasions
1. v.19 Tis 7/5 13:30 - 15:30 (2t) Ulriksbergskyrkan - Kafélokalen

Venues

Ulriksbergskyrkan, Ulriksbergspromenaden 46, 35246 Växjö

City: Växjö

Where: Ulriksbergskyrkan

When: Tis 13.30-15.30

Start: 2024-05-07 (om 15 dagar)

Instructors: Suzana Mocevic, ordförande i Växjö Pride

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork