Från formgivare till industridesigner - en amerikansk men mest europeisk historia

Utvecklingen av industridesign i Europa och USA, med kopplingen till samhälls- och teknikutveckling och den betydelse de första industridesignbyråerna, t ex Bernadotte Design hade när det inte fanns någon industridesignutbildning. 
Lisbeth Svengren Holm, professor emerita


2018 blev jag professor emerita, mitt ämne var design management. Jag var också föreståndare för Business & Design Lab, ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mitt intresse har kretsat kring mötet mellan design och ledarskap. Både i nutid och dåtid; har varit fascinerad hur industridesign växte fram som yrke och ämne alltsedan jag disputerade 1995 om ”Industriell design som strategisk resurs” på Ekonomihögskolan i Lund.

Föreläsningen


Industridesign har en lika lång historia som industrialiseringen, dvs började redan i mitten av 1700-talet i England. Varför var det då i USA som de första industridesignbyråerna startade med pionjärer som t ex Raymond Loewy Design, när det var i Europa som de första designutbildningen startade med den unika Bauhaus-skolan 1919?

Föreläsningen följer utvecklingen av industridesign i USA före andra världskriget till Europa efter andra världskriget när företag började anlita industridesigner som konsulter eller anställa särskilda designer som ansvariga för produktdesign. Detta skedde i flera länder, Tyskland, Italien och Sverige. En av de svenska pionjärerna, Sigvard Bernadotte, prins, men även utbildad silversmed,
åkte till USA, hämtade inspiration hos sina amerikanska kollegor och startade en av de första industridesignbyråerna i Skandinavien; först i Köpenhamn 1950 och sedan i Stockholm 1964. Det fanns ingen industridesignutbildning i Sverige förrän i mitten av 1970-talet. Bernadotte Design blev därför en skola för de formgivare som ville arbeta med industrin och la grunden till den svenska designen. Men det fanns stora motsättningar mellan industridesign och formgivning på 1970-talet när studenterna på Konstfack inte ville vara kommersiella. Vi följer utvecklingen av industridesign fram till våra dagar när tillverkningsindustrin övergått till serviceindustri och vad det har betytt för designutvecklingen bland annat i Sverige.Planned occasions
1. v.12 Fre 22/3 09:30 - 11:30 (2t)

City: Växjö

Where: Ulriksbergskyrkan

When: Fre 09.30-11.30

Start: 2024-03-22 (22 dagar sedan)

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork