Hälsa på äldre dar och olika vägar till ett gott liv

Skapa kontakt, rör på dig, lev i nuet, fortsätt lära. Vikten av sociala kontakter och att det är viktigt att röra på sig för att nå fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Jenny Folkesson, folkhälsoutvecklare på folkhälsoenheten, Region Kronoberg

Region Kronoberg arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att uppnå en god och jämlik hälsa för kronobergarna.Planned occasions
1. v.17 Tis 23/4 13:30 - 15:30 (2t) Equmeniakyrkan - Församlingssalen

Venues

Equmeniakyrkan, Bergövägen 2, 35244 Växjö

City: Växjö

Where: Församlingssalen, Equmeniakyrkan

When: Tis 13.30-15.30

Start: 2024-04-23 (om 9 dagar)

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork