Spanska, fortsättning nivå B2

Cirkelledare - Martha-Elena Sandberg

Allt studiematerial och litteratur betalas av deltagaren.

 

Nivåskala för språkkurser

Nivå Nybörjare
- Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.

Nivå A1
- Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser.
- Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor.
- Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2
- Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden.
- Jag kan kommunicera i enkla sammanhang.

Nivå B1
- Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk.
- Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen.
- Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Nivå B2

  • Jag kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen, inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna specialområdet.
  • Jag kan delta i samtal så pass flytande och spontant att ett normalt umgänge med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan ansträngning för någondera parten.
  • Jag kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter.

(Show)

Venues

Folkuniversitetet Växjö, Lineborgsplan 11, 35233 Växjö

City: Växjö

Where: Folkuniversitetet Lineborgsplan 11

When: Ons 09.30-12.00

Start: 2024-02-07 (74 dagar sedan)

Occasions: 6

Level: Från Nivå A1 till Nivå A2

Instructors: Martha-Elena Sandberg

Price: 500 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Direct registration until fri. 31/5

8 anmälda till 15 platser

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork