Se konsten i naturen - av människan tillverkad eller av naturen skapad

Cirkelledare - Eva Högvall

Vi besöker trädgårdar, skogar och offentliga miljöer. Konstverk kan skapas av helt artificiellt material eller tillrättalagt naturligt
material, men vi ska också träna oss att se konsten som naturen själv skapat. Att se det lilla i det stora och det stora i det lilla.

Bra att veta

  • Vi samåker,. 25 kr/mil till chauffören. Vi delar på kostnaden.
  • Deltagarna ska kunna vandra minst 5 km
  • Egen fika. 
  • Samling:COOP Teleborgsvägen, infart Sigfridsrondellen
  • Börjar den 23 april kl 13.00 - 16.00, 
  • Vdare tider: 7 maj, 21 maj, 28 maj, 4 juni, 11 juni
  • Den 21 maj är samlingen kl 10.00 och avslut 16.00. Transporttiden är nästan sammanlagt 2,5 timme

 

 

 


(Show)

City: Växjö

Where: Samling vid COOP Teleborgsvägen infart Sigfridsrondellen

When: Tis 13.00-15.30

Start: 2024-04-23 (i morgon)

Occasions: 6

Instructors: Eva Högvall

Price: 500 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Direct registration until fri. 31/5

17 anmälda till 16 platser

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork