Halmstadgruppen och surrealismen i Sverige

Surrealismen är inte att betrakta som ”stil” på samma sätt som vi kan se på t ex kubismen och andra av det tidiga 1900-talets -ismer. Hur såg den tidiga surrealismen ut i Sverige? Halmstadgruppen kom att inta scenen på 1930-talet. Vad kännetecknar denna gruppering?
Thomas Hedrén, konsthistoriker

Thomas Hedrén började skriva och prata om konst på 1970-talet. Han startade konsthallsverksamheten i Växjö i slutet av 1980-talet. Växjös nya konsthall invigdes 1991. Museichef i Vetlanda i början 2000-talet. Avslutade yrkeslivet som kultur- och fritidschef i Vetlanda 2014. Hjärtat klappar särskilt för att föra ut konsten i samhället - konsten tillhör alla!

 

FÖRELÄSNINGEN

Surrealismen var (i alla fall tänkt att vara!) en revolutionär rörelse som syftade till individens frigörelse. Rörelsen talade om vägar till en frigörande konst, men det säger sig självt att det inte går att precisera HUR en sådan för både konstnären och betraktaren frigörande konst ska se ut.

Surrealismen var en internationell rörelse som fann sina uttryck i såväl ordkonst, som bildkonst, i fotokonst och i film och även musik. Min föreläsning begränsar sig till hur surrealismens idéer kom att gestaltas inom bildkonsten. När André Breton gav ut det första surrealistiska manifestet 1924 så hade rörelsen funnit en väg för att skapa i den anda och med det syfte som rörelsen hade formulerat: att frigöra individen. För att nå den friheten gällde det att skapa utan krav på förnuft och rationalitet. Automatismen var den centrala gestaltningsmetoden.

 

1930 gav André Breton ut det andra surrealistiska manifestet. Och här talas det nu om en annan gestaltningsmetod: den paranoiskt-kritiska. Två konstnärer som förknippas med den fasen av surrealistiskt skapande är Salvador Dali och René Magritte.

 

Halmstadgruppen kom i kontakt med surrealismen just när automatismen kom att utmanas av Salvador Dali och hans metod. Det kom att påverka de unga svenska konstnärerna mycket.

När Halmstadgruppen bildades 1929 var det inte en sammanslutning av surrealister. Halmstadgruppens konstnärer var vid bildandet en konstnärsgrupp som hyllade postkubismen. I gruppen ingick bröderna Axel (1899-1986) och Erik (1901-1986) Olson, Sven Jonson (1902-1981), Waldemar Lorentzon (1899-1984), Stellan Mörner (1896-1979) och Esaias Thorén (1901-1981).

Som konstnärsgrupp är Halmstadgruppen unik i ett avseende till – den höll ihop i exakt 50 år!

 

City: Växjö

Where: Ulriksbergskyrkan

When: Fre 09.30-11.30

Start: 2024-11-15 (om 120 dagar)

Instructors: Gisela Mattisson, Lena Asplund Lindén

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork