Arts & Crafts

Arts & Crafts-rörelsen lever fortfarande med oss. Kanske mest genom en älskad mönsterskatt men också i idéer och tankar som finns där men som ofta har kommit i skymundan. Att återupptäcka dessa och sätta dem i relation till vår tid ger oss en insikt i vår egen värld.
Elisabeth Svalin Gunnarsson, 
kulturhistoriker och författare med inriktning på kultur- och trädgårdshistoria, arts & crafts och brittisk arkitekturhistoria

Föreläsaren är författare, kulturvetare och fotograf. Mitt ämnesområde är kulturhistoria och då särskilt trädgårdshistoria, arkitekturhistoria och brittisk kulturhistoria.

 

FÖRELÄSNINGEN

Arts & Crafts-rörelsen lever fortfarande med oss och påverkar på olika sätt. Kanske mest genom en älskad mönsterskatt men också i idéer om människans plats i världen, om arbetets värde och betydelsen av att använda såväl handen som hjärnan. Rörelsens hela djup och idéer går oss ofta förbi, trots att de är lika aktuella i dag. Företrädare som John Ruskin och William Morris, inte lika aktuella i dag som på 1800-talets slut, och deras idéer om vårt behov av att använda såväl handen som intellektet för att få ett gott och utvecklande liv, är viktigare än nånsin. I dag har forskningen också upptäckt kvinnorna och deras insats inom Arts & Crafts, vilket har givit ytterligare kunskap och även inspiration. Den som ger sig in i Arts & Crafts-världen finner mycket att förgylla sitt liv med och många saker att fundera över både rörande dåtid och nutid.

City: Växjö

Where: Ulriksbergskyrkan

When: Fre 09.30-11.30

Start: 2024-10-18 (om 91 dagar)

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork