Tagels gård - Asa herrgård

Asa herrgård

Här äter vi lunch på vägen till Tagels gård. Under lunchen berättar Stefan Bergkvist om Asa herrgårds historia. Potentater som Göring, Ludendorff och Hindenburg besökte Asa herrgård för politiska överläggningar. 

Tagels gård med anor från 1300-talet

Trakten där Tagel är beläget, beskrevs av P G Vejde 1935 på följande sätt: ”Särskilt utmärker sig trakten omkring sjön Rymmen för omväxlande vackra scenerier: vida åkrar, ängar som likna naturparker, skogar och eklundar och så en strålande utsikt över den stora sjön. Vid dess södra ände, där vägen grenar sig och troget följer sjöns stränder, ligger det gamla herresätet Tagel, ruvande på sina många minnen.”

Tagel återfinns i hävderna första gången 1343, och Gustaf Wasas jordebok omnämner Tagel som en by med 6 gårdar 1545. År 1647 fick Lennart Torstensson en förläning i vilken fem skattehemman i Tagel ingick. Dessa övergick 1658 till den skotskfödde fältmarskalken Robert Douglas som samma år bildade ett säteri av dem. Robert Douglas eller hans änka Hedvig Mörner lät uppföra ett hus på Herrö i Sjön Rymmen norr om den nuvarande herrgården. Rester av byggnaden finns ännu kvar.

Tagel inköptes 1785 av generalen Carl Rappe och övergick redan 1786 i sonen Gustaf Rappes ägo. Denne flyttade huvudbyggnaden från dess dåvarande läge i Näshagen söder om Herrö till nuvarande plats och anlade en trädgård i fransk stil väster därom. Huvudbyggnaden brann dock ner 1816. Gustaf Rappes son Wilhelm Rappe blev ny ägare 1826. Under hans tid uppfördes den nuvarande herrgårdsbyggnaden som stod färdig 1840. Wilhelm Rappe gifte sig med Mathilda Schmiterlöw, dotter till Henning Schmiterlöw och Anna Mathilda Palbitzki. De fick 7 flickor. Dottern Signhild gifte sig vid 34 års ålder med den 26 år äldre tyske officeren Wilhelm von Schmiterlöw 1871. Deras dotter Adelheid föddes 1875 och 1883 köpte Wilhelm von Schmiterlöw Tagel för dotterns räkning. Hon tillträdde sitt arv på sin myndighetsdag 1896 och blev Tagels sista privata ägare.

RESEINFORMATION   

Datum    
Onsdagen den 4/9, kl 11.00-17.00        

Från:    
Ulriksbergskyrkans stora parkering

Kostnad    
550 kr

Ingår    
Bussresa genom vackra Småland till Asa herrgård där vi äter lunch. Guidning på Tagel, fika i ladan. Infravärme finns.
Vi delar upp oss i två grupper. 

Max antal    
40 personer

Reseledare    
Gisela Mattisson, tel 070-231 28 91


(Show)

City: Växjö

Where: Ulriksbergskyrkans stora parkering

When: Ons 11.00-17.00

Start: 2024-09-04 (om 47 dagar)

Instructors: Reseledare: Gisela Mattisson, 070-231 28 91 

Price: 550 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Direct registration until fri. 29/11

176 anmälda till 40 platser

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork