Frimureriets historia - med murslev och svärd

Den 17 mars 1735 ägde den första frimurarantagningen rum i Sverige. Men frimureriet har en historia som sträcker sig betydligt längre tillbaka än så. Dagens föreläsning behandlar frimurarnas historia i myt och verklighet.
Olle Larsson, fil.dr i historia, författare och lektor i historia

Olle Larsson är filosofie doktor i historia vid Lunds universitet. Han är verksam som lektor i historia vid Katedralskolan i Växjö. Han har skrivit flera böcker bland annat Smålands historia (2006), Stormaktens sista krig (2009), Svensk historia (2012), Gustav Vasa (2018), Det dramatiska 1980-talet (2022) och Berlinmurens fall (2023). Han är en flitigt anlitad föreläsare och skriver regelbundet i dagspress och tidskrifter.


FÖRELÄSNINGEN

Frimureriets historia går tillbaka till medeltidens katedralbyggen nere på kontinenten. Specialiserade stenhantverkare vandrade mellan olika byggarbetsplatser där de uppförde sina bygghyddor. Efter som de var fria och inte tillhörde städernas skrån, kallades de fria murare. Det moderna frimureriet har sina rötter i dessa medeltida sammanslutningar.

Under tidig, modern tid ändrade frimureriet karaktär och blev sammanslutningar där livsfrågor, etik och moral diskuterades. Frimureriet såg mycket olika ut i olika länder men när fyra loger i London gick samman och bildade The Grand Lodge den 24 juni 1717 räknas detta som det moderna frimureriets födelsedag. Frimureriet spred sig sedan till andra länder och från Frankrike spred det sig sedan till Sverige, där den första frimurarsammankomsten ägde rum i mars 1735.

I Sverige blev frimureriet kristet och fick redan på 1750-talet en nära koppling till kungahuset. Både Gustav III och Karl XIII var frimurare och inte minst den sistnämnde kom att spela en oerhört viktig roll för hur det svenska frimureriet utvecklade sig. Det var han som lade grunden för de ritualer och det system med tio grader som tillämpas än idag.

Venues

Ulriksbergskyrkan, Ulriksbergspromenaden 46, 35246 Växjö

City: Växjö

Where: Ulriksbergskyrkan

When: Mån 13.30-15.30

Start: 2024-11-18 (om 123 dagar)

Instructors: Benny Johansson, Ronnie Dovskog

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork