Är hållbar satsning på prestationsutveckling och psykisk hälsa möjlig inom elitidrotten?

Föreläsningen belyser riskfaktorer och resurser inom elitidrotten med hänsyn till förutsättningen att främja en hållbar psykisk hälsa och prestationsutveckling.
Göran Kenttä. fil.dr. i psykologi

Göran Kenttä, fil.dr. i psykologi, skrev sin doktorsavhandling med titeln ”Overtraining, staleness, and burnout in sports” 2001. Intresset för stress och återhämtning inom elitidrotten har fortsatt utvecklats och inkluderar även tränare och coacher. Idag forskar och undervisar Göran vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Stockholm, inom ämnesområdet idrottspsykologi. Göran har även varit kompetensansvarig för det idrottspsykologiska ämnesområdet inom Riksidrottsförbundet (RF) under 10 år.


FÖRELÄSNINGEN

Aktuell forskning belyser de utmaningar ur idrottarens, tränarens och även elitidrottens kultur, som ofta genomsyras av ett prestationsnarrativ.

Venues

Equmeniakyrkan, Bergövägen 2, 35244 Växjö

City: Växjö

Where: Församlingssalen, Equmeniakyrkan

When: Tors 13.30-15.30

Start: 2024-11-07 (om 112 dagar)

Instructors: Benny Johansson

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork