Kvinnors synlighet i historiebeskrivningen och -undervisningen

I vår tid är det, åtminstone i Sverige, självklart att framhålla kvinnors och mäns lika värde och betydelse. Under senare år har det emellertid flera gånger framförts kritiska synpunkter mot att kvinnor i största allmänhet förekommer alltför lite i historiska läroböcker.
Hans Albin Larsson, professor emeritus

 

FÖRELÄSNINGEN

Om påståendet ovan är fallet innebär det att den undervisning som förmedlas på basis av dessa läroböcker ger en haltande och direkt felaktig bild av det förflutna. Vad kan vara orsaken till det? Hur har skolans kursplaner i historia utvecklats och vilket utrymme ges historieundervisningen? Olika synpunkter finns på problematiken både bland bokförlag, forskare och lärare. Föreläsningen ger en översikt av argumenten och sakförhållandena i debatten kring "kvinnans plats i historien". Några frågor som ställs är: vad påverkar undervisningens innehåll och hur kan kvinnans "plats i historien" förklaras? Vad kan vi vänta oss inför framtiden?  

Venues

Ulriksbergskyrkan, Ulriksbergspromenaden 46, 35246 Växjö

City: Växjö

Where: Ulriksbergskyrkan

When: Mån 13.30-15.30

Start: 2024-10-07 (om 80 dagar)

Instructors: Benny Johansson, Ronnie Dovskog

Price: 100 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork