Arkeologi i Småland - tema jakt, odling och mat

Vi fortsätter på temat jakt, odling och mat men glider över från jakten och kommer mer över på den tidiga odlingen och boskaps-skötseln.

Det blir fortsättning på de närmast föregående terminernas tema om jakt, odling och mat. Vi lämnar successivt jakten och kommer mer och mer in på den tidiga odlingen och boskapsskötseln och hur den så småningom når steniga Småland och förändrar mathållningen, boendet mm i med- och motgång.

Inneträffar - 2 st
4/9 och 2/10 kl 09.30-12.00

Uteträffar - 3 st
18/9 blir en heldagsutflykt
16/10 och 30/10 blir halvdagsutflykter 

Kläder efter väderlek


(Show)

City: Växjö

Where: Tallgården, Hjalmar Petris väg 4

When: Ons 09.30-12.00

Start: 2024-09-04 (om 47 dagar)

Instructors: Per Andrén

Price: 500 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Direct registration until fri. 29/11

32 anmälda till 15 platser

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork