Fåglar i och runt Växjö 6

Vi studerar fåglar i Växjös närhet ute i naturen. Tillsammans gör vi sex exkursioner där vi följer höststräcket på olika platser. Ola erbjuder sex olika kurstillfällen och du anmäler dig till en av cirklarna.

Fåglar kring Växjö är en cirkel där vi studerar fåglar i Växjös närhet ute i naturen. Vi gör sex exkursioner där vi följer höststräcket på olika platser.

Vi börjar i mitten på augusti då sträcket börjat ta fart och de första arterna lämnar landet. Det är bivråk, brun kärrhök, fiskgjuse, lärkfalk, svalor, piplärkor och ärlor som är först ut. De allra tidigaste flyttarna såsom tornseglaren har redan till stor del hunnit lämna landet. Vi följer sedan sträcket genom september, oktober och in i november. Då är det mest bara stannfåglar som finns kvar, men det brukar finnas sena flyttare som sångsvan, gäss, änder och trastar kvar när vi avslutar i slutet på november.

På rovfågelsidan är det främst havsörnarna som ofta bjuder på fina upplevelser i november.

Exkursionerna börjar vid 07.30 och vi är tillbaka i Växjö mellan 12.00 och 13.00. Då har vi också hunnit med att fika ute i det fria. Handkikare behövs för att kunna få utbyte av exkursionerna.

Totalt brukar vi se mellan 115 - 125 arter på våra exkursioner på hösten. Varje grupp ser givetvis inte alla fågelarterna utan där brukar antalet ligga mellan 75 - 90 arter per grupp. På exkursionerna samåker vi i egna bilar från samlingsplatsen.


(Show)

City: Växjö

Where: Samling Ekotemplet Teleborg

When: Tors 07.30

Start: 2024-08-22 (om 34 dagar)

Instructors: Ola Bondesson

Price: 500 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Direct registration until fri. 29/11

12 anmälda till 15 platser

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork