Den moderna konstens framväxt i Sverige, från ca 1870 till idag

Utifrån ett rikt bildmaterial bildar vi oss en uppfattning om konsten i Sverige under de senaste 150 åren. ”Ismer” och olika begrepp belyses.

Kursen har ett nytt innehåll som passar både tidigare och nytillkomna deltagare.

Svensk konst har i mångt och mycket tagit intryck av västerlandets olika konstinriktningar. I Sverige och av svenska konstnärer har konsten ”här hemma” dock givits en särart, inte fullt ut helt parallella med förebilderna – och ibland kanske unika.

”Ismer” och olika begrepp som modernism och postmodernism belyses. Några enskilda konstnärskap belyses mer, men tyngdpunkten i materialet speglar de rörelser och de olika konstinriktningar som länge präglat vår konstbild och gör så än idag. 


(Show)

Venues

Tallgården, 35247 Växjö

City: Växjö

Where: Tallgården, Hjalmar Petris väg 4

When: Tis 13.00-15.30

Start: 2024-09-24 (om 67 dagar)

Instructors: Thomas Hedrén

Price: 500 kr

Organizer: Senioruniversitetet Växjö

Membership: Required

Direct registration until fri. 29/11

19 anmälda till 15 platser

Senioruniversitetet Växjö
Org.nr: 829502-1680
info@suvxo.se, 0470-295 20

Powered by CogWork