Författarna, arkiven och sanningen om Norra Sverige

Cuno Bernhardsson, fd 1:e arkivarie vid forskningsarkivet, UMU, har mycket att berätta om vad som sig tilldragit i Norra Sverige, via det stora material som finns i arkivet

City: Umeå

Where: Aulan, Folkuniversitetet i Umeå

When: Fred 29/10 13.30 - 15-00

Start: 2021-10-29 (om 34 dagar)

Organizer: Umeå Senioruniversitetet

Membership: Required

Registration opens ons 29/9 09:00