Umeå - Vasa genom historien

Hur har kontakterna varit mellan Umeå och Vasa genom åren? Hur började de officiella kontakterna? När var de som starkast? Vad var isvägen? Finns det likheter mellan städerna? Hur ser samarbetet ut idag mellan Umeå och Vasa? Svar på dessa frågor och mycket annat får ni i den här föreläsningen.

Föreläsare: Christina Hammarström, fil.mag.  i historia och samhällskunskap, agronom med erfarenhet från långvarigt samarbete med Österbotten samt guide i Umeå.


(Show)

Venues

Folkuniversitetet i Umeå, Nygatan 43, 90330 Umeå

City: Umeå

Where: Aulan, Folkuniversitetet i Umeå

When: Fre 13.30-14.30

Start: 2023-10-13 (om 21 dagar)

Price: 50 kr

Organizer: Umeå Senioruniversitetet

Membership: Required

Direct registration until tue. 31/10

66 anmälda till 80 platser