Klassisk musik och opera (torsdagar)

Föreläsare : Göran Jarmar

Kontaktoerson: Cathrina.strandberg@gmail.com

Föreläsningarna ger fördjupade introduktioner till valda klassiska verk och operor. När så är lämpligt, väljs verk som är aktuella i Umeås musikliv.

8/2, 22/2,7/3, 21/3, 18/4

Venues

Folkuniversitetet i Umeå, Nygatan 43, 90330 Umeå

City: Umeå

Where: Aulan, Folkuniversitetet i Umeå

When: Tors 10.00-12.00

Start: 2024-02-08 (108 dagar sedan)

Occasions: 5

Instructors: Agneta Högstadius

Price: 500 kr

Organizer: Umeå Senioruniversitetet

Membership: Required

20 anmälda till 80 platser

Umeå Senioruniversitetet
Org.nr: 894002-7504
info@umse.nu

Powered by CogWork