Musik och politik i Balticum

Kontaktperson: Margareta Ling

E-post: tillmargaretaling@gmail.com

7 februari: Musik från Baltikum. Eric Johannesson inleder föreläsningsserien om våra baltiska grannländer med konstmusik skapad av olika kompositörer. Störst plats ges till den internationellt betydande estniske tonsättaren Arvo Pärt. Elisabeth Holm tar oss med till Riga och berättar om folkmusikens ställning i Baltikum under den ryska ockupationen samt dess betydelse under frigörelsen till självständiga stater från slutet av 1980-talet fram till våra dagar. Vi får höra om hennes mångåriga samarbete med körer i Riga och körledarkollegan Baiba Mangule. Hon kommer att bjuda oss på många vackra sånger. Föreläsare: Eric Johannesson och Elisabeth Holm, musiklärare och körledare

21 februari: Fokus på Estland. Mats Olofsson, med särskilt intresse och kunskap om Estland berättar om de historiska kontakterna mellan Estland och Sverige och om Sverigebilden rent generellt i Estland. Utvecklingen i det moderna Estland är fascinerande. Den politiska situationen i landet är intressant och likaså är relationen till den store grannen i öster helt central för att förstå det lilla landets situation och utmaningar. Den tidiga och mycket markanta viljan att delta i olika former av västliga samarbeten hänger samman med detta. Föreläsare: Mats Olofsson, journalist

6 mars: De baltiska länderna – finns det ett Baltikum? Ofta beskrivs de tre baltiska länderna som en homogen politisk och kulturell region men hur ser det egentligen ut? Péteris Timofejevs djupdyker i frågorna om vad som förenar dessa tre länder och vad som skiljer dem åt från varandra. Föreläsare: Péteris Timofejevs, fil.dr i statsvetenskap, Umu

20 mars: Politik och utrikespolitik i de tre baltiska länderna. Hur har de baltiska länderna organiserat sin politik? Vilka krafter är avgörande i politiken och hur ser de tre baltiska länderna på sin roll inom internationell politik? Föreläsare: Péteris Timofejevs, fil.dr i statsvetenskap, Umu

17 april: Avslutande samtal mellan Péteris Timofejevs och Mats Olofsson

Venues

Folkuniversitetet i Umeå, Nygatan 43, 90330 Umeå

City: Umeå

Where: Aulan, Folkuniversitetet i Umeå

When: Ons 13.00-15.00

Start: 2024-02-07 (109 dagar sedan)

Occasions: 5

Price: 500 kr

Organizer: Umeå Senioruniversitetet

Membership: Required

35 anmälda till 80 platser

Umeå Senioruniversitetet
Org.nr: 894002-7504
info@umse.nu

Powered by CogWork