Aspekter på en hållbar miljöpolitik

Kontaktperson: Elisabet Rydh
E-post: elisabetrydh100@gmail.com

15 februari: Spelar det nån roll för klimatet vad vi gör i Umeå?
Vi tar en titt på kommunens hållbarhetsarbete och strävan efter att hålla sig
inom 2-gradersmålet.
Föreläsare: Katharina Radloff, miljöstrateg för Umeå kommun


29 februari: Klimatanpassning – en civilsäkerhetsfråga.
Klimatförändringar påverkar oss alla alltmer med sommarens torka,
översvämningar och hetta som exempel. Det gör, att vi behöver anpassa
oss för att kunna hantera förändringarna bättre – och förstås släppa ut
mindre så att det är möjligt att anpassa sig. Men vad är egentligen
klimatanpassning och gör vi nog i Sverige för att hantera riskerna?
Föreläsare: Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap, Umeå universitet.
 

14 mars: Hållbar utveckling vid vägs ände?
Efter flera decennier av politiska åtaganden för miljö och rättvisa är
problemen olösta och orsakerna desamma. Data och argument för detta
presenteras översiktligt. Därefter behandlas vårt ekonomiska tänkande och
system, med fokus på några avgörande och lättbegripliga brister och
lösningar.
Föreläsare: Karl Bonnedahl, docent i företagsekonomi, Umu

11 april: Livsstilsmigranter och nerväxlare i tider av grön omställning
Föreläsningen presenterar forskning om livsstilsmigration från europeiska
länder till landsbygder i Sverige samt om ett forskningsprojekt om
nerväxlare. Det handlar ofta om barnfamiljer som vill lämna stressen i
storstaden och som har mer eller mindre realistiska drömmar om livet på
landsbygden. Utifrån individperspektiv får vi exempel på vad
livsstilsmigration och nerväxling kan innebära och hur det kan kopplas till
flyttbeslut. Hur kan detta sättas in i större (strukturella) sammanhang?
Föreläsare: Marco Eimermann, univ. lektor i geografi, Umeå universitet.


25 april: Sveriges största potentiella klimatnytta ligger i att bevaraskog.
Forskning visar, att sett till den korta tid vi har på oss att minska
klimatutsläppen utgör minskad avverkning Sveriges i särklass största möjliga
bidrag. Det beror på, att en stor del av Sveriges yta består av trädbevuxen
mark i jämförelse med många andra länder i världen. Dagens
plantageskogsbruk skulle behöva förändras till en ”kombinerad modell” för
skogsbruk och därmed bättre kunna motstå de skador på skog som förväntas
komma med den pågående klimatförändringen. En sådan omläggning av
skogsbruket har även många andra fördelar.
Föreläsare: Stig-Olof Holm, univ. lektor, Umeå universitet.

Venues

Folkuniversitetet i Umeå, Nygatan 43, 90330 Umeå

City: Umeå

Where: Aulan, Folkuniversitetet i Umeå

When: Tors 13.00-15.00

Start: 2024-02-15 (101 dagar sedan)

Occasions: 5

Price: 500 kr

Organizer: Umeå Senioruniversitetet

Membership: Required

29 anmälda till 80 platser

Umeå Senioruniversitetet
Org.nr: 894002-7504
info@umse.nu

Powered by CogWork