Läsarna i Västerbotten

”Läsarna i Västerbotten” Föreläsare: Staffan Arvidsson, musiker och berättare.

Staffan Arvidsson berättar, spelar och sjunger om den stora väckelsen i folkdjupet under 1800-talet. Den som lärde folk tänka fritt, som lärde folk läsa själva och som lärde folk tänka självständigt utifrån sin egen horisont. Han lyfter fram den första folkrörelsen som lade grunden till demokratiseringen av Sverige, till nykterhetsrörelsen och andra politiska och ideella organisationer. Staffan Arvidsson är född och uppvuxen i Umeå men bor numera i Uppland. Han har varit verksam som professionell musiker under sitt yrkesliv

Venues

Folkuniversitetet i Umeå, Nygatan 43, 90330 Umeå

City: Umeå

Where: Aulan, Folkuniversitetet i Umeå

When: Fre 13.30

Start: 2024-05-24 (3 dagar sedan)

Price: 50 kr

Organizer: Umeå Senioruniversitetet

Membership: Required

80 anmälda till 80 platser

Umeå Senioruniversitetet
Org.nr: 894002-7504
info@umse.nu

Powered by CogWork