40. Engelsk konversation B1-B2, Grupp 1

En konversationskurs med teman och nyheter från den engelskspråkiga världen. I cirkeln ingår att vi läser och diskuterar skönlitterära texter av olika brittiska författare. Vi läser nyhets- och faktaartiklar och ger varandra bok- och resetips. Syftet är att utveckla den muntliga förmågan och skapa språklig säkerhet. Parallellcirkel med samma innehåll som nr 41.
Christina Cullhed, fil.dr, tidigare lektor i engelska och lärare på Katedralskolans IB-program, tfn 073-383 43 39.

Tid: Tisdagar jämna veckor 23/1–19/3 samt tisdag udda vecka 26/3 kl. 9.15–10.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark.
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.04 Tis 23/1 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
2. v.06 Tis 6/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
3. v.08 Tis 20/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
4. v.10 Tis 5/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
5. v.12 Tis 19/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
6. v.13 Tis 26/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Danmark, Missionskyrkan

When: Tis 09.15-10.45

Start: 2024-01-23 (124 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Christina Cullhed

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

17 anmälda till 14 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork