1. Kvinnliga pionjärer

Många kvinnor har sällan uppmärksammats för sina insatser trots att de visat mod, brutit mot normerna och berett väg för efterföljande generationer. I den här serien får vi stifta bekantskap med några svenska kvinnliga pionjärer inom olika områden. Vi får möta författarna Victoria Benedictsson och Anne Charlotte Leffler, som förde in nya ämnen i litteraturen och bröt mot konventionerna i privatlivet. Andra kvinnor som behandlas är missionären Lovisa Engvall, som verkade i Kina och straffades för sin förbjudna kärlek samt Amanda Hammarlund, Sveriges första kvinnliga förlagschef och en av dem som grundade barnbiblioteket Saga. Vi får dessutom bekanta oss med journalisten Märta Lindqvist, som med sin vassa penna var en av landets mest framstående kvinnliga journalister under 1900-talets första decennier. Fyra kvinnliga pionjärer inom landskapsmåleriet lyfts fram – Ester Almqvist, Anna Boberg, Ellen Trotzig och Charlotte Wahlström och slutligen möter vi tonsättaren Elfrida Andrée, som var Sveriges första organist och domkyrkoorganist.
Serieansvariga: Eva Heggestad, professor em. i litteraturvetenskap, tfn 070-605 83 88, och Lena Kåreland, professor em. i litteraturvetenskap, tfn 018-50 72 11.

Program
25 jan.  Normbrott i litteratur och verklighet – Victoria Benedictsson och Anne Charlotte Leffler.
Eva Heggestad.

8 feb.  Gamla khanim i Kucha – om Lovisa Engvall och hennes 35 år i Xinjiang.
Fredrik Fällman, docent i sinologi, Göteborgs universitet, ledamot i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.

22 feb.  Barnbiblioteket Saga och Amanda Hammarlund – Sveriges första kvinnliga förlagschef.
Lena Kåreland.

7 mars Quelqu'une – Om journalisten och kritikern Märta Lindqvists otroliga liv.
Ellinor Skagegård, författare och kulturjournalist.

21 mars  Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap.
Karin Sidén, docent i konstvetenskap, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.

4 april  Elfrida Andrée – Pionjär på musikens område.
Eva Öhrström, professor em., Kungliga Musikhögskolan.

Tid: Torsdagar jämna veckor 25/1–4/4 kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Universitetshuset, Sal X.
Avgift: 400 kr.

 


(Show)


Planned occasions
1. v.04 Tors 25/1 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
2. v.06 Tors 8/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
3. v.08 Tors 22/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
4. v.10 Tors 7/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
5. v.12 Tors 21/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
6. v.14 Tors 4/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X

Venues

Universitetshuset, Biskopsgatan 3, 75310 Uppsala

City: Uppsala

Where: Sal X, Universitetshuset

When: Tors 13.15-14.45

Start: 2024-01-25 (122 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Eva Heggestad, Lena Kåreland

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

152 anmälda till 230 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork