3 A. Nedslag i konsten. I lokal och filmad.

Både i lokal och filmad

Olika typer av konstnärer och konstnärsroller presenteras. Syftet med serien är att ge en djupgående analys av konstnärerna och deras verk.
Serieansvarig: Carola Hermelin, fil.dr i litteraturvetenskap, f.d. bitr. chef vid Nobelbiblioteket, tfn 076-777 07 71.

Program
2 febLotte Laserstein – ett delat liv.
Ylva Hillström, intendent vid Moderna Museet.

16 feb.  William Morris – ett liv med Arts & Crafts.
Elisabeth Svalin Gunnarsson, författare, fotograf, kulturvetare.

1 mars  Fokus Vermeer.
Thomas Hård af Segerstad, tidigare universitetslektor i konstvetenskap, Uppsala universitet.

15 mars  Henri Matisse och några framstående elever i ”Académie Matisse”.
Helén Hallgren Archer, intendent vid Nationalmuseum.

12 april  Jolin om Jolin.
Michaela Jolin, dotter till Einar Jolin, fil.kand. i konstvetenskap, Stockholms universitet, programledare.

26 april  Nancy Holt & Robert Smithson. Som gjord för jord.
Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap, Södertörns högskola.

Tid: Fredagar udda veckor 2/2–26/4 (ej 29/3) kl. 13.15-14.45 (dock kl. 10.15–11.45 den 26/4). 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen.
Avgift: 400 kr.

En resa till Moderna Museet planeras att äga rum onsdag 6 mars. Resan är öppen för alla USU:s medlemmar men företräde ges för deltagarna i serien. Se vidare under "Resor och studiebesök" och i Medlemsblad nr 1. 

 


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Fre 2/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
2. v.07 Fre 16/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
3. v.09 Fre 1/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
4. v.11 Fre 15/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
5. v.15 Fre 12/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
6. v.17 Fre 26/4 10:15 - 11:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Kyrksalen, Missionskyrkan

When: Fre 13.15-11.45

Start: 2024-02-02 (110 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Carola Hermelin

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

444 anmälda till 422 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork