2. Island i saga och verklighet. I lokal och filmad.

Både i lokal och filmad

Island bebyggdes under tiden 870–930. Merparten av bosättarna kom från Norge. Till att börja med fördelades den politiska makten på ett antal hövdingar, men efter inhemska strider kom Island under norskt herravälde år 1262. Drygt hundra år senare knöts både Island och Norge till Danmark och Island blev närmast en dansk koloni. År 1918 erkändes Island som en självständig stat i personalunion med Danmark. I slutet av andra världskriget bröt islänningarna den unionen efter en folkomröstning där 97 procent röstade för självständighet och republik – hemkomst efter 700 år. I serien får vi lära känna världslitteraturens stora verk, bland annat Den Poetiska Eddan, som är en samling nordiska kväden med dels mytologiska motiv, dels hjältediktning. Andra verk är Snorre Sturlassons Edda, en medeltida handbok i skaldekonst och lärobok i nordisk mytologi, samt de isländska sagorna.
Serieansvariga: Ingrid Åberg, docent i historia, Uppsala universitet, tfn 070-302 39 27, och Agneta Ney, docent i historia, Uppsala universitet, tfn 070-354 01 05.

Program
29 jan.  Island från 800-tal till 1200-tal: Dikt och historia.
Daniel Sävborg, professor i skandinavistik, universitetet i Tartu.

12 febr. Gudars skymning: den fornnordiska religionens nedmontering och död.
Olof Sundqvist, professor i religionshistoria, Stockholms universitet.

26 febr.  Eddadiktningens hjältar och hjältinnor. Filmas ej.
Agneta Ney.

11 mars  Återanvändning av historien. Isländska handskrifter och svenska stormaktssträvanden under 1600-talet.
Henrik Williams, professor i runologi, Uppsala universitet.

8 april  "Íslendingar, vjer erum komnir heim!” Nationell självständighet: poeternas idé och politikernas genomförande.
John Swedenmark, översättare och riddare av isländska Falkorden.

22 april  Islands geologi och naturkatastrofer – konsekvenser för befolkningen och dess historia.
Ólafur Gudmundsson, professor vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Tid: Måndagar udda veckor 29/1–22/4 (ej 25/3) kl. 15.15–16.45.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen.
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Mån 29/1 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
2. v.07 Mån 12/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
3. v.09 Mån 26/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
4. v.11 Mån 11/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
5. v.15 Mån 8/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
6. v.17 Mån 22/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Kyrksalen, Missionskyrkan

When: Mån 15.15-16.45

Start: 2024-01-29 (114 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Ingrid Åberg, Agneta Ney

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

210 anmälda till 420 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork