9. Ljus och mörker - nödvändiga ingredienser för livet

Ljus och mörker har styrt livet i miljarder år. Alla organismer måste anpassa sig till jordens rotation med ständiga växlingar mellan ljus och mörker. Solljuset och växternas förmåga att använda den energin är grunden till nästan allt liv på jorden. Mörkret, ljusets motsats, är också av stor vikt. Rytmen mellan ljus och mörker regleras genetiskt hos alla levande organismer. Denna biologiska klocka har betydelse för vår hälsa eftersom många kroppsfunktioner följer en biologisk rytm. Växternas klockgener som reglerar blomning har snarlika mekanismer. Det kan även bli för mycket ljus i vår omvärld. Artificiella ljuskällor medför ”ljusföroreningar” som orsakar problem för nattlevande djur men också stör människors sömn. Vi registrerar ljus med synen – ögats utveckling hos djur och människor kommer att belysas i serien; likaså vår utbredda användning av ljus och mörker som symboler i religion och kultur.
Serieansvariga: Jan Fagius, docent i neurologi, Uppsala universitet, tfn 073-584 06 49, och Kristina Glimelius, professor em. i genetik och förädling, tfn 070-678 50 10.

Program
24 jan.  Fotosyntesen – basen för allt liv.

Peter Lindblad, professor i mikrobiell kemi, Uppsala universitet. 

7 feb.  Att se ljuset – ögats evolution och synens olika roiller.                      
Dan Nilsson, professor em. i funktionell zoologi, Lunds universitet.

6 mars  Ljus och mörker i universum.
Bengt Gustafsson, professor em. i astronomi och rymdfysikUppsala universitet.

20 mars  1. Där stod mellan ljuset och mörkret en strid – om ljus och mörker som symboler.
2. Upplysningen.                
Annica Anderbrant, tidigare domprost i Uppsala domkyrka (1) och Mats Persson, professor em. i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (2). 

3 april  1. Ljusets reglering av de biologiska klockorna.
2. Hur ljus och mörker styr blomning och tillväxt hos växter.             
Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, Uppsala universitet (1) och Pär Ingvarsson, professor i växtgenomik och växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet (2). 

17 april  Vårt och naturens behov av mörker.
Johan Eklöf, biolog, fladdermusforskare och författare.

Tid: Onsdagar jämna veckor 24/1–17/4 [ej 21/2) kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6.
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.04 Ons 24/1 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
2. v.06 Ons 7/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
3. v.10 Ons 6/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
4. v.12 Ons 20/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
5. v.14 Ons 3/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
6. v.16 Ons 17/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen

Venues

Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6D, 75309 Uppsala

City: Uppsala

Where: Biosalongen, Slottsbiografen

When: Ons 15.15-16.45

Start: 2024-01-24 (123 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Jan Fagius, Kristina Glimelius

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

76 anmälda till 140 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork