11. Universums olidliga lätthet?

Astronomer och fysiker har i över nittio år jagat den gäckande mörka materien, som enligt en år 2019 nobelprisbelönad modell skulle utgöra cirka fem sjättedelar av universums massa och vanlig materia bara återstående sjättedel. Om hypotetiskt den mörka materiens massa skulle falla bort så skulle gravitationen enligt den (väsentligen) Einsteinska teorin inte klara av att skapa och hålla ihop ett antal strukturer såsom galaxer. Detta problem och andra utmaningar inom kosmologi och astrofysik belyses i serien. James Webb-teleskopet, LIGO, Ice Cube och annan forskningsinfrastruktur sporrar vetenskapssamhället att ta fram ny kunskap.
Serieansvariga: Staffan Yngve, professor em. i teoretisk fysik, tfn 070-297 80 16, och Yvonne Brandt Andersson, professor em. i oorganisk kemi, tfn 070-659 81 47.

Program 
1 feb.  Gravitation – ingen lätt fråga för vetenskapen.
Lisa Freyhult, docent i teoretisk fysik, Uppsala universitet.


15 feb.  Att bygga ett solsystem – hur bildas stjärnor och planeter?
Linn Boldt-Christmas, fil.lic. i astronomi, Uppsala universitet. 

29 feb.  Är ingenting något att tala om?
Bengt Gustafsson, professor em. vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, Uppsala universitet.

14 mars  James Webb-teleskopet.
Göran Östlin, professor i astronomi, Stockholms universitet.

11 april  Vintergatans olidliga lätthet? Om Gaia-projektet.
Andreas Korn, docent i astronomi, Uppsala universitet. 

25 april  Kommer vi att hitta mörk materia?
Carlos Perez de los Heros, professor vid Uppsala universitet och svensk samordnare för Ice Cube. 

Tid: Torsdagar udda veckor, 1/2–25/4 (ej 28/3) kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Universitetshuset, Sal X.  
Avgift: 400 kr. 


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Tors 1/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
2. v.07 Tors 15/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
3. v.09 Tors 29/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
4. v.11 Tors 14/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
5. v.15 Tors 11/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
6. v.17 Tors 25/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X

Venues

Universitetshuset, Biskopsgatan 3, 75310 Uppsala

City: Uppsala

Where: Sal X, Universitetshuset

When: Tors 13.15-14.45

Start: 2024-02-01 (111 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Staffan Yngve, Yvonne Brandt Andersson

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

112 anmälda till 220 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork