12. Forskning i världsklass - internationella forskningsanläggningar

En starkt bidragande orsak till att Sverige har en framstående position som forsknings- och innovationsland, är det stora deltagandet i europeiska nätverk. Avancerad forskningsinfrastruktur är en förutsättning för forskning av högsta kvalitet som också ger möjlighet till samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Föreläsningarna i den här serien fokuserar på presentationer av svenskt medlemskap i forskningsanläggningar med tillämpningar inom ämnesområdena kärn- och partikelfysik och materialvetenskap. Dessa anläggningar är mycket kostsamma, både avseende instrumentering och personal. De är vanligen belägna i stora forskningsländer, som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Det var därför ett trendbrott när nordiska forskare, politiker och universiteten i Lund och Köpenhamn lyckades få den europeiska spallationskällan, ESS, placerad i Lund med svenskt och danskt värdskap. Med ESS och den svenska anläggningen synkrotronljuskällan MAX IV (röntgenstrålning) etableras en svensk materialvetenskaplig forskningsmiljö i världsklass.
Serieansvariga: Yvonne Brandt Andersson, professor em. i oorganisk kemi, tfn 070-659 81 47, och Staffan Yngve, professor em. i teoretisk fysik, tfn 070-297 80 16.

Program
30 jan.  Hur vi tog ESS till Skandinavien – Lund och Köpenhamn med testbädd i Uppsala!
Allan Larsson, tidigare finansminister, svensk chefsförhandlare för ESS Scandinavia.

27 feb.  Svenskt deltagande i internationella projekt inom partikel- och kärnfysik.
Olga Botner, professor i fysik och astronomi, Uppsala universitet. 

18 april  MAX IV och ESS röntgen- och neutronkällor för detaljerade undersökningar av material från metalliska till organiska och medicinska tillämpningar. 
Lars Börjesson, professor i materialfysik, Chalmers, tidigare huvudsekreterare i Rådet för forskningens infrastrukturer, Vetenskapsrådet. 

Tid: Tisdagarna 30/1 och 27/2 samt torsdag 18/4 kl. 13.15–14.45. 6 timmar.
Lokal: 
 Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6.
Avgift: 200 kr.

En resa till Lund med besök på MAX IV och ESS planeras 22–23 maj. Se vidare under "Resor & studiebesök".


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Tis 30/1 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
2. v.09 Tis 27/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
3. v.16 Tors 18/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen

Venues

Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6D, 75309 Uppsala

City: Uppsala

Where: Biosalongen, Slottsbiografen

When: Tis 13.15-14.45

Start: 2024-01-30 (113 dagar sedan)

Occasions: 3

Instructors: Yvonne Brandt Andersson, Staffan Yngve

Price: 200 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

47 anmälda till 140 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork