13. Tillståndet i VÄLfärden.

Vem har det demokratiska ansvaret för utvecklingen av samhällets välfärd med dess mål att skapa social trygghet, rättvisa och jämställdhet? Välfärdslagstiftningen är grunden men hur stämmer utförande och resultat med föresatserna? Många separata lösningar och en naiv tilltro till tekniken har gjort äldrevården och omsorgen svåröverskådlig. Anhörigas insatser, tänkta som komplement till samhällets, är fortfarande den viktigaste resursen för hemmaboende äldre. Människors engagemang och civilsamhällets organisationer spelar nu som förr en helt avgörande roll för välfärden. Små och krympande kommuner får idag allt svårare att klara av sina välfärdsuppdrag. I serien får vi också veta hur det går för barn och unga som begår allvarliga brott och placeras vid statliga låsta särskilda ungdomshem. Vi får dessutom veta hur en delvis förändrad syn på personer med funktionsnedsättning vuxit fram vilket innebär ett ökat fokus på mänskliga rättigheter och aktivt medborgarskap. Har de därmed blivit mer delaktiga i samhället? 
Serieansvarig: Stina Johansson, professor em. i socialt arbete, Umeå universitet, tfn 070-216 43 07.

Program
5 feb.  Kan välfärdstekniken rädda äldreomsorgen? Filmas ej.
Britt Östlund, professor em. i teknisk vårdvetenskap, KTH. 

19 feb.  Är det meningen att anhöriga ska rädda äldreomsorgen?
Ann-Britt Sand, tidigare lektor i socialt arbete, Stockholms universitet, samt forskare i regeringsuppdraget Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) Kalmar.

5 mars  Unga på låsta institutioner.
Tove Pettersson, professor I kriminologi, Stockholms universitet.

18 mars  Från institutioner till mänskliga rättigheter – om samhällets hantering av funktionshinder.
Rafael Lindqvist, professor em. i sociologi, särskilt funktionshinderforskning, Uppsala universitet.

15 april  Volontärinsatser i välfärden.
Johan von Essen, professor i livsåskådningsvetenskap inriktning civilsamhällesstudier, Marie Cederschiöld högskola, Stockholm. 

29 april  Hur ska landsbygden klara välfärden nu och i framtiden?
Eva Mörk, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet, samt ordförande i SNS Konjunkturråd 2019. 

Tid: Måndagar jämna veckor 5/2–29/4 (ej 4/3, 1/4) kl. 13.15–14.45 samt tisdag 5/3 kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.06 Mån 5/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
2. v.08 Mån 19/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
3. v.10 Tis 5/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
4. v.12 Mån 18/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
5. v.16 Mån 15/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen
6. v.18 Mån 29/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Slottsbiografen - Biosalongen

Venues

Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6D, 75309 Uppsala

City: Uppsala

Where: Biosalongen, Slottsbiografen

When: Mån 13.15-14.45

Start: 2024-02-05 (107 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Stina Johansson

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

52 anmälda till 130 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork