14. Planeten jorden och dess geologi

Vårens serie inleds med introduktion till jorden och livets utveckling under 4 600 miljoner år. När väl jorden bildats har den fortsatt att förändras på många sätt orsakade av jordytans uppdelning i flera kontinentalplattor. Det har i sin tur medverkat till att regionala strukturer, bergskedjor och dalsystem har formats. Dessa omvälvningar orsakar jordbävningar som vetenskapen försökt förutse. Vissa delar av jorden påverkas av vulkaner, som präglat planeten jorden från dess begynnelse. Mineral och malmer har haft stor betydelse för vår utveckling genom tiderna. Det gäller inte minst för den pågående energiomställningen. Vidare har jordens yta genomlevt minst sju istider, vilket påverkat landskapet. Slutligen får vi ta del av hur klimatförändringarna påverkar glaciärerna.
Serieansvariga: Conny Larsson, docent i meteorologi, Uppsala universitet, 070-336 34 40, och Jan Frisk, civ.ing., tfn 070-514 63-26.    

Program
31 jan.  Jordens och livets utveckling.
Lars Holmer,  professor i historisk geologi och paleontologi, Uppsala universitet.

14 feb.  Tektonik – Jordytans rörliga pussel.
Hemin Koyi, professor i geodynamik och tektonik, Uppsala universitet.

28 feb.  Jordbävningar och dess orsaker.
Björn Lund, universitetslektor i seismologi, Uppsala universitet; Svenska nationella seismiska nätet.

13 mars  Vulkaner och hur de fungerar.
Steffi Burchardt, universitetslektor i mineralogi, petrologi och tektonik, Uppsala universitet.

10 april  Mineral, malmer och deras betydelse för vår utveckling genom tiderna och för den pågående energiomställningen.
Karin Högdahl, universitetslektor i mineralogi, petrologi och tektonik, Uppsala universitet.

24 april  Istider och värmeperioder.
Veijo Pohjola, professor i naturgeografi, Uppsala universitet.

Tid: Onsdagar udda veckor 31/1–24/4 (ej 27/3) kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Universitetshuset, Sal X.

Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Ons 31/1 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
2. v.07 Ons 14/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
3. v.09 Ons 28/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
4. v.11 Ons 13/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
5. v.15 Ons 10/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
6. v.17 Ons 24/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X

Venues

Universitetshuset, Biskopsgatan 3, 75310 Uppsala

City: Uppsala

Where: Sal X, Universitetshuset

When: Ons 13.15-14.45

Start: 2024-01-31 (116 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Conny Larsson, Jan Frisk

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

122 anmälda till 230 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork