16. Immunförsvaret - både vän och fiende. I lokal och filmad.

Både i lokal och filmad

Våra liv är en ständig kamp mot virus, bakterier och parasiter. Under evolutionen har intrikata försvarssystem utvecklats som för det mesta lyckas skydda oss. Tack vare vacciner kan vi även etablera immunförsvar utan risk att bli allvarligt sjuka. Dock innebär immunförsvarets förmåga att känna igen kroppsfrämmande substanser att vi kan reagera mot transplanterade organ och blodtransfusioner. Ibland händer till och med att immunförsvaret tar miste och reagerar mot våra egna organ, vilket förorsakar så kallade autoimmuna sjukdomar. Föreläsningsserien beskriver immunsystemets många fascinerande aspekter.
Serieansvariga: Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, tfn 070-634 92 14, och Anne-Marie Pernulf, specialist i allmänmedicin, f.d. divisionschef, Akademiska sjukhuset, tfn 070-314 10 03.

Program
25 jan.  Introduktion till immunsystemet.
Lars Rönnblom, professor i reumatologi, Uppsala universitet.

8 febr.  Allergi och astma.
Christer Janson, professor i lung- och allergisjukdomar, Uppsala universitet.

22 febr.  Vaccinationsstrategier och immunitet.
Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi, Karolinska institutet.
              
7 mars  Immunförsvaret vid cancer, både vän och fiende.
Hans Hagberg, docent i onkologi, Uppsala universitet.

21 mars  Autoimmuna sjukdomar.
Olle Kämpe, professor i endokrinologi, Karolinska institutet.

4 april  Inflammatoriska reumatiska sjukdomar.
Lars Rönnblom.

Tid: Torsdagar jämna veckor 25/1–4/4 kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen.
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.04 Tors 25/1 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
2. v.06 Tors 8/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
3. v.08 Tors 22/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
4. v.10 Tors 7/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
5. v.12 Tors 21/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen
6. v.14 Tors 4/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - Kyrksalen

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Kyrksalen, Missionskyrkan

When: Tors 15.15-16.45

Start: 2024-01-25 (118 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Dan Larhammar, Anne-Marie Pernulf

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

327 anmälda till 420 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork