17. Svenska dialekter förr och nu

Har dialekterna spelat ut sin roll i det svenska samhället? Vilka attityder förknippas med det dialektala? Vad är egentligen en dialekt? Det här är några av de frågeställningar som denna serie kommer att behandla. Att tala dialekt eller en viss varietet av svenskan är en viktig del av en persons identitet liksom att uttrycka sig på dialekt genom att skriva, spela teater och skapa modern musik. Föreläsningarna kommer att behandla både de traditionella dialekterna och dialekternas status i dagens samhälle. Även svenska varieteter utanför Sveriges gränser, speciellt i Svenskfinland, kommer att belysas. Ett viktigt inslag är vilka relationer och attityder till olika dialekter som kan märkas hos landsbygdsbefolkning, hos de som talar standardspråk och hos invandrare.  Olika dialekter illustreras med ljudinspelningar.
Serieansvariga: Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-938 38 62, och Jan-Ola Östman, professor em. i nordiska språk, Helsingfors universitet, tfn 072-448 11 42.

Program
30 jan.  Vad är dialekt?                                                                      
Margareta Svahn, professor em. i nordiska språk, Uppsala universitet.

13 feb.  Perspektiv på stockholmska.                                                      
Jenny Öqvist, fil.dr, språkvårdare på Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen. 

27 feb.  ”Östsvenska” – med fokus på de österbottniska dialekterna.  
Jan-Ola Östman.

12 mars  Dialekterna i Uppland – så lät de förr.                                                                                           
Lovisa Alvtörn, dialektpedagog, Institutet för språk och folkminnen.

9 april  Dialekt och standardspråk utifrån ett göteborgskt stadsspråksperspektiv.
Lars-Gunnar Andersson, professor em. i modern svenska, Göteborgs universitet.

23 april  Dialekten i dag – migranter möter den dialektala lokalbefolkningen. 
Ellen Bijvoet, universitetslektor i nordiska språk, Uppsala universitet och Jan-Ola Östman.                                                                           

Tid: Tisdagar udda veckor 30/1–23/4 (ej 26/3) kl. 10.15–11.45 den 30/1, övriga tillfällen kl. 15.15–16.45. 12 timmar.      
Lokal: Universitetshuset, Sal X (dock Universitetshuset, Sal IX den 30/1 och 9/4).
Avgift: 400 kr
.                                         


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Tis 30/1 10:15 - 11:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal IX
2. v.07 Tis 13/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
3. v.09 Tis 27/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
4. v.11 Tis 12/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X
5. v.15 Tis 9/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal IX
6. v.17 Tis 23/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Universitetshuset - Sal X

Venues

Universitetshuset, Biskopsgatan 3, 75310 Uppsala

City: Uppsala

Where: Sal X, Universitetshuset

When: Tis 15.15-16.45

Start: 2024-01-30 (117 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Monika Ekman, Jan-Ola Östman

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

91 anmälda till 145 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork