42. English Language and Literature B2

Vi läser och diskuterar faktatexter om skilda ämnen och noveller av nyzeeländska författare (antologin Some Other Country, ed. by Marion McLeod & Bill Manhire). Vi diskuterar vad som händer i världen i allmänhet och i den engelskspråkiga i synnerhet. Deltagarna bidrar även med egna projekt.
Lena Ågren, fil.mag., läromedelsförfattare i engelska, tfn 070-749 11 35, lena.b.agren@gmail.com

Tid: Varje onsdag 24/1–17/4 (ej 27/3) kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Drottninggatan 4.
Avgift: 800 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.04 Ons 24/1 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
2. v.05 Ons 31/1 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
3. v.06 Ons 7/2 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
4. v.07 Ons 14/2 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
5. v.08 Ons 21/2 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
6. v.09 Ons 28/2 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
7. v.10 Ons 6/3 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
8. v.11 Ons 13/3 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
9. v.12 Ons 20/3 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
10. v.14 Ons 3/4 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
11. v.15 Ons 10/4 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
12. v.16 Ons 17/4 11:00 - 12:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal

Venues

Sensus Studieförbund, Drottninggatan 4, 75310 Uppsala

City: Uppsala

Where: Möteslokal, Sensus Studieförbund

When: Ons 11.00-12.30

Start: 2024-01-24 (123 dagar sedan)

Occasions: 12

Instructors: Lena Ågren

Price: 800 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

11 anmälda till 12 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork