46. Franska A2 (PC)

Ges delvis som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom.

Fördjupad träning i att tala, delvis som parövningar, höra, läsa och skriva. Samtal om vardagssituationer, uttalsträning med hjälp av sång och läsning. Grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar. Realia om Frankrike genom kortfilmer på lätt franska och sång från internet. Kurslitteratur (pappersversion rekommenderas): Génial 2.
Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80, philippe.collet15@gmail.com

Tid: Varje tisdag 30/1–23/4 (ej 19/3) kl. 14.30–16.00. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Drottninggatan 4, udda veckor, Zoom jämna veckor.
Avgift: 800 kr.

 


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Tis 30/1 14:30 - 16:00 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
2. v.06 Tis 6/2 14:30 - 16:00 (1t, 30m)
3. v.07 Tis 13/2 14:30 - 16:00 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
4. v.08 Tis 20/2 14:30 - 16:00 (1t, 30m)
5. v.09 Tis 27/2 14:30 - 16:00 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
6. v.10 Tis 5/3 14:30 - 16:00 (1t, 30m)
7. v.11 Tis 12/3 14:30 - 16:00 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
8. v.13 Tis 26/3 14:30 - 16:00 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
9. v.14 Tis 2/4 14:30 - 16:00 (1t, 30m)
10. v.15 Tis 9/4 14:30 - 16:00 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
11. v.16 Tis 16/4 14:30 - 16:00 (1t, 30m)
12. v.17 Tis 23/4 14:30 - 16:00 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal

Venues

Sensus Studieförbund, Drottninggatan 4, 75310 Uppsala

City: Uppsala

Where: Möteslokal, Sensus Studieförbund

When: Tis 14.30-16.00

Start: 2024-01-30 (117 dagar sedan)

Occasions: 12

Instructors: Philippe Collet

Price: 800 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

9 anmälda till 12 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork