48. Franska - lätt konversation A2 och uppåt, Grupp 1

En konversationskurs för de som vill fräscha upp och/eller förnya och utveckla sina kunskaper i franska. Den muntliga kompetensen utvecklas genom formaliserade och informella samtal. Utgångspunkten för samtalen är oftast korta, språkligt enkla texter. Vid varje tillfälle ägnas 15–20 minuter åt "Nouvelles en France – De quoi parle-t-on actuellement?" Nya deltagare är välkomna. Litteratur: Eduardo Berti Une présence idéale, ISBN 978-2376650829. Parallellcirkel med samma innehåll som nr 49.
Carin Söderberg, fil.mag., f.d. universitetsadjunkt, tfn 073-619 18 80, carin.soderberg@live.se

Tid: Onsdagar udda veckor 31/1–10/4 kl. 15.00–16.30. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland.
Avgift: 400 kr.

 


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Ons 31/1 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
2. v.07 Ons 14/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
3. v.09 Ons 28/2 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
4. v.11 Ons 13/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
5. v.13 Ons 27/3 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
6. v.15 Ons 10/4 15:15 - 16:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Åland, Missionskyrkan

When: Ons 15.15-16.45

Start: 2024-01-31 (116 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Carin Söderberg

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

13 anmälda till 12 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork