52. Franska noveller på franska B2 och uppåt, Grupp 1

Läsning av och diskussion kring nyare franska noveller. Kursspråket är franska, därför bör deltagarna kunna läsa, förstå och tala franska utan alltför stora svårigheter. Vid varje tillfälle ägnas 15–20 minuter åt ”Nouvelles en France – De quoi parle-t-on actuellement?” Nya deltagare är välkomna. Litteratur: Avers – Des nouvelles des indésirables av Jean-Marie Gustave Le Clézio. Parallellcirkel med samma innehåll som nr 53.
Carin Söderberg, fil.mag., f.d. universitetsadjunkt, tfn 073-619 18 80, carin.soderberg@live.se

Tid: Torsdagar udda veckor 1/2–11/4 kl. 9.15–10.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark.
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Tors 1/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
2. v.07 Tors 15/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
3. v.09 Tors 29/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
4. v.11 Tors 14/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
5. v.13 Tors 28/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
6. v.15 Tors 11/4 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Danmark, Missionskyrkan

When: Tors 09.15-10.45

Start: 2024-02-01 (111 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Carin Söderberg

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

14 anmälda till 15 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork