57. Klassisk grekiska 2a terminen (IN) INSTÄLLD

Vi fortsätter att i vår kursbok Staffan Edmar Från alfa till Antigone: det klassiska Greklands språk och kultur studera såväl grekiska texter som grekisk realia (historia, litteratur, kultur). Vi ser fram emot att lära känna ett nytt tempus, aorist, att identifiera och lösa upp de så vanliga participialkonstruktionerna, att komparera adjektiv och adverb, och sist men inte minst greppa den mångfacetterade tredje (och sista) deklinationen, μι-verben inte att förglömma. Vi välkomnar nya kursdeltagare!
Ingrid Nordberg, fil.lic., f.d. universitetslärare, tfn 070-296 75 33.

 

 

City: Uppsala

Instructors: Ingrid Nordberg

Price: 800 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork