74. Latin 9e terminen. Latinska texter från antiken till medeltiden.

Vi studerar litteratur från tre tidsepoker. Vi börjar med några utdrag ur ett skådespel av komedidiktaren Plautus, som levde ca 200 f.v.t. Jämförelser görs med lustspel från senare tider. Sedan hoppar vi till århundradet f.v.t och studerar några texter ur Caesars berömda De bello Gallico, om kriget i Gallien. Avslutningsvis läser vi en medeltida legend, S:t Göran och draken. En systematisk genomgång av latinska verbtemata påbörjas och som vanligt uppmärksammas latinska ords avläggare i moderna språk. Nya deltagare är välkomna! Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat litteratura Latina!
Kjell Weinius, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-562 47 57, kjell.weinius@telia.com

Tid: Varje torsdag 25/1–18/4 (ej 28/3) kl. 13.15–16.45. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11 (dock Sensus, Drottninggatan 4 den 1/2).
Avgift: 800 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.04 Tors 25/1 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
2. v.05 Tors 1/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
3. v.06 Tors 8/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
4. v.07 Tors 15/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
5. v.08 Tors 22/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
6. v.09 Tors 29/2 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
7. v.10 Tors 7/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
8. v.11 Tors 14/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
9. v.12 Tors 21/3 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
10. v.14 Tors 4/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
11. v.15 Tors 11/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
12. v.16 Tors 18/4 13:15 - 14:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal

Venues

Träffpunkt, Storgatan 11, 75331 Uppsala

City: Uppsala

Where: Möteslokal, Träffpunkt

When: Tors 13.15-14.45

Start: 2024-01-25 (118 dagar sedan)

Occasions: 12

Instructors: Kjell Weinius

Price: 800 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

10 anmälda till 15 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork