77. Latin - avancerad nivå, Grupp 2

Översättning med språklig och innehållslig analys av autentiska texter, prosa och poesi, från klassisk tid, medeltid och tidigmodern tidTextvalet sker i samråd med deltagarna. Grammatik med tonvikt på syntax. Övningar i grammatik, ordkunskap och ordbildning enligt utdelat materiel. Översättning till latin. Latin i moderna språk, särskilt svenska och engelska. Etymologier. Det romerska samhället, arkitektur, konst, historia, mytologi främst i anslutning till lästa texter. Korta, individuella föredrag. Romersk måltid. Kurslitteratur: Texter, övningar samt andra aktuella dokument som delas ut under terminens gång. Sjöstrand Ny latinsk grammatik, valfritt lexikon. 
Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-938 38 62, ekmankmonika@gmail.com

Tid: Varje torsdag 25/1–18/4 (ej 28/3) kl. 13.30–15.00. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark (dock Missionskyrkan, rum Skogstibble 21/3).
Avgift: 800 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.04 Tors 25/1 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
2. v.05 Tors 1/2 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
3. v.06 Tors 8/2 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
4. v.07 Tors 15/2 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
5. v.08 Tors 22/2 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
6. v.09 Tors 29/2 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
7. v.10 Tors 7/3 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
8. v.11 Tors 14/3 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
9. v.12 Tors 21/3 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Skogstibble
10. v.14 Tors 4/4 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
11. v.15 Tors 11/4 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark
12. v.16 Tors 18/4 13:30 - 15:00 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Danmark

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Danmark, Missionskyrkan

When: Tors 13.30-15.00

Start: 2024-01-25 (118 dagar sedan)

Occasions: 12

Instructors: Monika Ekman

Price: 800 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

8 anmälda till 15 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork