80. Ryska A2 (SJ)

Ges delvis som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom.

Vi går vidare i läroboken Ruslan 2 med textläsning, centrala ord och fraser, uttal, grammatik och en del realia. Hemma förbereder deltagarna enkla små presentationer, som framförs muntligt på lektionerna. Därutöver övar vi det talade språket via hörövningar, dialoger, samtal och enkla tolkövningar. Det skrivna språket tränas med hjälp av översättning, skriftliga grammatikövningar, någon kort egenproducerad text och någon gång en diktamen. Vi läser även någon enkel dikt. Deltagarna uppmuntras att påverka studietakt och arbetssätt. Varannan träff sker i lokal och varannan digitalt via Zoom. Med detta upplägg räknar vi med att både utnyttja de tekniska fördelar som Zoom erbjuder och de sociala fördelar som fysiska möten ger. Om du är förhindrad att komma till lektionen i lokal erbjuds du att passivt följa lektionen via Zoom. Kurslitteratur: Langran, Veshnyeva Ruslan Ryska 2 Textbok. Ljudfilerna till texter, hörövningar och ett antal andra resurser finns gratis tillgängliga på Ruslan Limited. Erik Fält Kort rysk grammatik. Да! Nya deltagare är välkomna.
Sven Jonsson, f.d. gymnasielärare i ryska, tyska, engelska, tfn 073-075 15 70, svenjonsson@gmail.com

Tid: Varje tisdag 30/1–14/5 (ej 5/3, 26/3, 2/4, 30/4) kl. 15.00–16.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble jämna veckor, Zoom udda veckor.
Avgift: 800 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Tis 30/1 15:00 - 16:30 (1t, 30m)
2. v.06 Tis 6/2 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Skogstibble
3. v.07 Tis 13/2 15:00 - 16:30 (1t, 30m)
4. v.08 Tis 20/2 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Skogstibble
5. v.09 Tis 27/2 15:00 - 16:30 (1t, 30m)
6. v.11 Tis 12/3 15:00 - 16:30 (1t, 30m)
7. v.12 Tis 19/3 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Skogstibble
8. v.15 Tis 9/4 15:00 - 16:30 (1t, 30m)
9. v.16 Tis 16/4 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Skogstibble
10. v.17 Tis 23/4 15:00 - 16:30 (1t, 30m)
11. v.19 Tis 7/5 15:00 - 16:30 (1t, 30m)
12. v.20 Tis 14/5 15:00 - 16:30 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Missionskyrkan, rum Skogstibble jämna veckor, Zoom udda veckor

When: Tis 15.00-16.30

Start: 2024-01-30 (117 dagar sedan)

Occasions: 12

Instructors: Sven Jonsson

Price: 800 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

14 anmälda till 19 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork