90. Tyska B1 (HI)

Vi bygger ordinlärning och fraser huvudsakligen genom dialoger och övningar ur läroboken. Tonvikten ligger på kommunikation och muntlig färdighet. Grammatiska frågor behandlas i anslutning till läroboken, fristående texter och övningar. Kortare berättelser, dikter och noveller av olika svårighetsgrad och olika författare från det tyskspråkiga området för att förstå och kunna använda ett mer avancerat språk ingår i kursen. Nya deltagare är välkomna. Lärobok: Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Lehr und Arbeitsbuch Teil 1 B1 plus (Ute Koithan/Helen Schmitz/Tanja Sieber/Ralf Sonntag) Klett Verlag. Beställs på nätet t.ex. via Adlibris eller amazon.de
Hubert Ittner, leg. f.d. gymnasielärare i tyska, tfn 070-725 22 45, hubertittner@gmail.com

Tid: Varje måndag 29/1–22/4 (ej 1/4) kl. 12.45–14.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland.
Avgift: 800 kr.

 


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Mån 29/1 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
2. v.06 Mån 5/2 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
3. v.07 Mån 12/2 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
4. v.08 Mån 19/2 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
5. v.09 Mån 26/2 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
6. v.10 Mån 4/3 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
7. v.11 Mån 11/3 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
8. v.12 Mån 18/3 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
9. v.13 Mån 25/3 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
10. v.15 Mån 8/4 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
11. v.16 Mån 15/4 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
12. v.17 Mån 22/4 12:45 - 14:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Åland, Missionskyrkan

When: Mån 12.45-14.15

Start: 2024-01-29 (118 dagar sedan)

Occasions: 12

Instructors: Hubert Ittner

Price: 800 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

18 anmälda till 18 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork