93. Tysk konversation B2 och uppåt (HI)

En konversationscirkel för dig som har goda kunskaper och vill hålla språkfärdigheten vid liv eller utveckla din förmåga att tala. Tonvikten ligger på kommunikation och muntlig färdighet. Vi övar lättare såväl som mer komplicerade samtal i olika situationer med utgångspunkt i givna mallar ur läroboken och ur en roman som vi läser. Utöver detta bildar andra litterära texter och dikter av varierande svårighetsgrad underlag för samtal som övar upp din förmåga och vilja att uttrycka egna upplevelser, erfarenheter och åsikter. Lärobok: Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Lehr und Arbeitsbuch Teil 1 B1 plus (Ute Koithan/Helen Schmitz/Tanja Sieber/Ralf Sonntag) Klett Verlag. Beställs på nätet t.ex. via Adlibris eller amazon.de Fristående material utöver kursboken och romanen delas ut av cirkelledaren. Nya medlemmar är välkomna.
Hubert Ittner, leg. f.d. gymnasielärare i tyska, tfn 070-725 22 45, hubertittner@gmail.com

Tid: Varje måndag 29/1–22/4 (ej 1/4) kl. 14.45–16.15. 24 timmar.

Lokal: Missionskyrkan, rum Åland.
Avgift: 800 kr

 


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Mån 29/1 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
2. v.06 Mån 5/2 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
3. v.07 Mån 12/2 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
4. v.08 Mån 19/2 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
5. v.09 Mån 26/2 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
6. v.10 Mån 4/3 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
7. v.11 Mån 11/3 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
8. v.12 Mån 18/3 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
9. v.13 Mån 25/3 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
10. v.15 Mån 8/4 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
11. v.16 Mån 15/4 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland
12. v.17 Mån 22/4 14:45 - 16:15 (1t, 30m) Missionskyrkan - rum Åland

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Rum Åland, Missionskyrkan

When: Mån 14.45-16.15

Start: 2024-01-29 (118 dagar sedan)

Occasions: 12

Instructors: Hubert Ittner

Price: 800 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

11 anmälda till 16 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork