83. Spanska A1 5e terminen (RA)

Vi fördjupar kunskaperna om framtid och närmaste dåtid och fortsätter att utöka ordförrådet. Vi arbetar med texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Vi lär oss mer realia om den spansktalande världen. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 2, 4. uppl.
Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.

Tid: Varje fredag 26/1–3/5 (ej 23/2, 29/3, 12/4) kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11 (dock Sensus, Drottninggatan 4 den 2/2).
Avgift: 800 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.04 Fre 26/1 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
2. v.05 Fre 2/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
3. v.06 Fre 9/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
4. v.07 Fre 16/2 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
5. v.09 Fre 1/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
6. v.10 Fre 8/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
7. v.11 Fre 15/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
8. v.12 Fre 22/3 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
9. v.14 Fre 5/4 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
10. v.16 Fre 19/4 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
11. v.17 Fre 26/4 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal
12. v.18 Fre 3/5 09:15 - 10:45 (1t, 30m) Träffpunkt - Möteslokal

Venues

Träffpunkt, Storgatan 11, 75331 Uppsala

City: Uppsala

Where: Möteslokal, Träffpunkt

When: Fre 09.15-10.45

Start: 2024-01-26 (121 dagar sedan)

Occasions: 12

Instructors: Roberto Alonso de La Torre

Price: 800 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until wed. 19/6

15 anmälda till 13 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork