18. Människor, djur och natur

Vi läser och diskuterar fiktion och fakta om vår omvärld. Deltagarna ombeds att till första sammankomsten läsa Korparna av Tomas Bannerhed.
Lena Ågren, fil.mag., läromedelsförfattare i engelska, tfn 070-749 11 35, lena.b.agren@gmail.com

Tid: Onsdagar udda veckor 31/1–10/4 kl. 13.00–14.30. 12 timmar.
Lokal: Sensus, Drottninggatan 4.
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.05 Ons 31/1 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
2. v.07 Ons 14/2 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
3. v.09 Ons 28/2 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
4. v.11 Ons 13/3 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
5. v.15 Ons 10/4 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
6. v.17 Ons 24/4 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal

Venues

Sensus Studieförbund, Drottninggatan 4, 75310 Uppsala

City: Uppsala

Where: Möteslokal, Sensus Studieförbund

When: Ons 13.00-14.30

Start: 2024-01-31 (112 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Lena Ågren

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

10 anmälda till 12 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork