19. Afrikanska författare

Vi läser och diskuterar romaner av västafrikanska författare. Deltagarna ombeds att till första sammankomsten läsa Aké av Wole Soyinka.
Lena Ågren, fil.mag., läromedelsförfattare i engelska, tfn 070-749 11 35, lena.b.agren@gmail.com

Tid: Onsdagar jämna veckor 7/2–17/4 kl.13.00–14.30. 12 timmar.
Lokal: Sensus, Drottninggatan 4.
Avgift: 400 kr.


(Show)


Planned occasions
1. v.06 Ons 7/2 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
2. v.08 Ons 21/2 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
3. v.10 Ons 6/3 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
4. v.12 Ons 20/3 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
5. v.14 Ons 3/4 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal
6. v.16 Ons 17/4 13:00 - 14:30 (1t, 30m) Sensus Studieförbund - Möteslokal

Venues

Sensus Studieförbund, Drottninggatan 4, 75310 Uppsala

City: Uppsala

Where: Möteslokal, Sensus Studieförbund

When: Ons 13.00-14.30

Start: 2024-02-07 (105 dagar sedan)

Occasions: 6

Instructors: Lena Ågren

Price: 400 kr

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Direct registration until tue. 4/6

14 anmälda till 14 platser

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork