Kulturens betydelse för hälsan

Det vi kallar kultur – musik, teater, bildkonst, berättande – synes ha varit en del av homo sapiens hela historia. Dess betydelse för människans välbefinnande är stor. Dagsaktuell politik tenderar att kräva att kultur ska löna sig i direkta ekonomiska termer. Samband mellan kultur och hälsa har iakttagits och på senare tid studerats närmare. Kulturen kanske ”lönar sig” på längre sikt i det avseendet? Professor emeritus Gunnar Bjursell har under de senaste femton åren engagerat sig i det framväxande forskningsfältet kring kultur, hjärna och hälsa. Han har tidigare lett satsningen Kultur och hälsa vid Göteborgs Universitet och är sedan år 2021 direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet. Där är projektet Den kulturella hjärnan ett initiativ för att synliggöra forskningen om relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa för intresserade forskare, berörda beslutsfattare och professioner samt intresserad allmänhet i Sverige.

Presentatör: Jan Fagius 

 

 Planned occasions
1. v.04 Tis 23/1 13:15 - 14:30 (1t, 15m) Missionskyrkan - Kyrksalen

Venues

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 75332 Uppsala

City: Uppsala

Where: Kyrksalen, Missionskyrkan

When: Tis 13.15-14.30

Start: 2024-01-23 (124 dagar sedan)

Instructors: Jan Fagius

Organizer: Uppsala Senioruniversitet

Membership: Required

Uppsala Senioruniversitet
Org.nr: 817602-4969
usu@usu.se, 018-24 35 01

Powered by CogWork